شمع عطری سان شاین گرنویل محصولی از برند ایرانی گرنویل است. این محصول یک شمع معطر با رایحه عطر سان شاین گرنویل بوده که درون یک محفظه شیشه ای قرار گرفته است؛ جنس این شیشه به گونه ای بوده که در بربر گرما مقاومت دارد. همچنین این شیشه دارای درپوشی به منظور جلوگیری از نشستن گرد و غبار بر روی سطح شمع بوده که در مواقع خاموش بودن شمع مورد استفاده قرار می گیرد.
رایحه شمع سان شاین گرنویل، تجلی لذت بخشی از تابش انوار طلایی خورشید در قراری عاشقانه، عشقی عمیق و اسرار آمیز است. ارکیده، وانیل و رز سیاه از مهم ترین نت های استفاده شده در رایحه این محصول می باشد. این شمع با دو نوع فتیله چوبی و پنبه ای تولید شده است.
نکته:پس از هر بار استفاده از شمع، درب محصول را ببندید. شمع عطری سان شاین گرنویل را می توانید به دفعات متعدد استفاده نمایید. حجم این شمع 260 گرم است.