درباره ما

روایتی دلپذیر از دو بهشتی در دو نقطه جهان با فرسنگ ها فاصله.
یکی وعده گاه مسافران خوش ذوق واقع در قلب ونکوور و دیگری در شمال غربی فرانسه، جایی که بزرگترین طراحان و عطرسازان جهان مانند کریستین دیور، آن را سرچشمه الهام خویش برای آفرینش آثار هنری بی همتایشان می دانند.